Hvad er Ethanol?

Ethanol er et plantegæringsbiprodukt, som er naturligt, og det kan også fremstilles gennem hydrering af ethylen. Ethanol er et vigtigt industrikemikalie; det bruges som opløsningsmiddel, i syntesen af andre organiske kemikalier og som et additiv til bilbenzin.

Ethanolformel
Ethanols molekylformel er C2H6O, hvilket betyder det har to carbonatomer og et oxygenatom. Strukturformlen for ethanol, C2H5OH, giver en smule yderligere information, hvilket indikerer, at kæden med to carbonatomer har en hydroxylgruppe (-OH) i slutningen.

Egenskaber af Ethanol
Ved stuetemperatur er Ethanol altid en væske, og den har et smeltepunkt på 156 K og et kogepunkt på 351 K. Det er en af de mest aktive ingredienser i alle alkoholholdige drikkevarer. Det bruges også til fremstilling af mange lægemidler såsom hostesirup, tonika samt tinktur af jod, da det er et meget godt opløsningsmiddel. Enhver andel af ethanol er korrekt opløselig i vand. Desuden er forbrug af selv en lille mængde ren ethanol dødeligt. Indtagelse af alkohol i en længere periode forårsager sundhedsskadelige virkninger. CH3CH2OH kan omdannes til CH3CHO ved PCC

Aldehyder, ketoner og carboxylsyrer dannes, når alkoholer oxideres. Når organiske forbindelser oxideres, vokser antallet af bindinger mellem kulstof og oxygen, mens antallet af forbindelser mellem kulstof og brint falder.
Pyridinium chlorochromate (PCC), en kombination af chromtrioxid, pyridin og HCl, producerer en høj udbytte af aldehyder og samtidig forhindre oxidation til carboxylsyrer.

Reaktioner involveret med ethanol
1. Reaktion med natrium
Når ethanol reagerer med natrium giver det hydrogengas og natriumethoxid som slutproduktet.

2. Syrekatalyseret dehydrering af Ethanol
Når ethanol opvarmes til 443 K i nærværelse af overskydende konc. svovlsyre, så opnås alken.

I ovenstående reaktion fjernes vand ved at bruge et dehydreringsmiddel, som er svovlsyre.

Anvendelse af ethanol

  • I kosmetik- og skønhedsproduktindustrien er det en almindelig ingrediens, når det kommer til lotioner som konserveringsmidler til at hjælpe huden.
  • Det bruges i maling som konserveringsmiddel, fordi det er et effektivt opløsningsmiddel og bruges også i renseprodukter til at forhindre brud på organismer
  • Det bruges som et farvetilsætningsstof og bruges også til at give en forbedret smag
  • Det bruges i benzin for at forhindre bankning af motorer og opretholdelse af køreegenskaber.

Hvordan bliver levende væsener påvirket af alkohol?
De metaboliske processer bremses efter store mængder ethanol forbruges. Det deprimerer også centralnervesystemet. Dette resulterer endelig i sænkning af koordinationen, forårsager døsighed osv. Ligesom ethanol, når methanol indtages i en lille mængde, kan det føre til døden. Når methanol når leveren, oxideres det til methanal. Methanal reagerer hurtigt med cellerne i den menneskelige krop, og det resulterer i koagulering af protoplasma, på samme måde som æggene koaguleres. For at forhindre misbrug af ethanol i industrien tilsættes et giftigt stof som methanol, som gør det uegnet til at drikke. Tilsætning af methanol til ethanol for at gøre det uegnet til at drikke kaldes denaturering.

Ofte stillede spørgsmål – ofte stillede spørgsmål

Hvad er brugen af ethanol?

Er ethanol farligt?
Selvom ethanol er meget udbredt, er det en farligt kemikalie. Det er meget brandfarligt, og som sådan har det nøjagtige flammepunkter, som er afgørende at kende, mens du bruger det. Selvom ethanol indtages, når der tages alkoholiske drikkevarer, kan indtagelse af ren ethanol alene forårsage koma og død.

Hvad er opløsningsmiddelegenskaberne ved ethanol?
Ethanol er en alsidigt opløsningsmiddel, der er blandbart med vand og har andre organiske opløsningsmidler, herunder acetone, carbontetrachlorid, ethylenglycol, chloroform, benzen, diethylether, glycerol, pyridin, nitromethan og toluen. Lette alifatiske kulbrinter, såsom pentan og hexan, og alifatiske chlorider såsom tetrachlorethylen og trichlorethan er ofte blandbare med denne forbindelse.

Hvad bruges ethanol til derhjemme?
Ethanol blandes let med vand og mange organiske forbindelser og er et effektivt opløsningsmiddel til brug i maling, lakker og lak, samt personlig pleje og husholdningsrengøringsmidler.

Hvad bruges ethanol til rengøringsmidler. ?
Ethanol er en ingrediens i maling, lak og lak samt rengøringsmidler. Af samme grund som ethanol findes i hånddesinfektionsmidler, så bruges det i husholdningsrengøringsprodukter, da det dræber bakterier, svampe og vira, der kan være skadelige for os.